SIA „Meža Sīļi” no fiziskām un juridiskām personām iepērk nekustamos īpašumus.

 

Mēs izvērtējam vai nekustamo īpašumu ir lietderīgi pirkt, ņemot vērā tā izvietojumu, mežaudzes augšanas apstākļus, meža tipu, transporta un meža tehnikas piekļūšanas iespējas un citus kritērijus, kas nosaka saimniecisko izdevīgumu.

 

Piedāvājuma provizorisko vērtējumu var saņemt, atsūtot uz elektroniskā pasta adresi mezasili@gmail.com sekojošo informāciju:

 1. tekošā taksācijas gada meža inventarizācijas datus:
  • meža zemju plāna kopiju;
  • taksācijas apraksta kopija.
 2. nekustamā īpašuma identificējošos datus:
  • īpašuma nosaukums;
  • kadastra numurs;
  • adrese.
 3. kontaktinformācija.
 4. īpašnieka piedāvājums ar tajā uzrādītu pirkuma maksu.