Mežsaimnieciskos pakalpojumus veicam Kurzemes un Zemgales reģionā.

 

1. Meža atjaunošas un apsaimniekošanas darbi:

 

Meža atjaunošana iedalās dabiskā, mākslīgā un kombinētā meža atjaunošanā. Dabiskā atjaunošanās var notikt ar sēklām - skuju koki atjaunojas tikai šādā veidā - vai ar dzinumiem, atvasēm no jau esošām sakņu sistēmām. Dabiskās atjaunošanas veicināšanai iespējami mežsaimnieciskie pasākumi, kas sevī ietver augsnes sagatavošanu, sēklas koku atstāšanu cirsmas izstrādes laikā.

 

Mākslīgā atjaunošana nozīmē meža sēšanu vai stādīšanu.

Kombinētā atjaunošana nepieciešama, ja dabiskā atjaunošanās notiek nevienmērīgi vai vēlamo koku skaits nav pietiekošs.

Veicot meža stādīšanu, kociņu stādus jāiegādājas sertificētās kokaudzētavās, lai izvairītos no iespējamām slimībām nākotnē, vai jāsertificē savā mežā iegūstamie stādiņi (mežeņi).

 

Kokaudzētavās iegādātie stādi, iespējams, būs dārgāki, tomēr kvalitatīvāki un garantēs Jums pilnvērtīgāku mežaudzes atjaunošanos.

 

2. Jaunaudžu kopšanas darbi :

 

Jaunaudžu kopšanu veic ar mērķi veicināt konkrētiem meža augšanas apstākļiem vislabāk piemērotu koku sugu attīstību. Jāpiemin arī tas, ka kopšana palielina nākotnes meža ražību un atstājamo koku vērtību, kas ir atkarīga no stādu vai sēklu ģenētiskajām īpašībām. Pareiza stādu izvēle ievērojami ietekmē krājas pieaugumu, kā arī stumbru kvalitāti. Pareizi izkopjot jaunaudzes, atstājamiem kokiem ievērojami palielinās augšanas telpa un samazinās meža audzēšanas cikla ilgums, respektīvi, vēlamo rezultātu iegūst vidēji par 10-20 gadiem ātrāk (ja audzi plānots nocirst pēc caurmēra, tas ir, kad valdošā koku suga sasniegusi galvenās cirtes diametru), un koki ir ar taisniem un resniem stumbriem.